Anti-bribery andCorruption Policy

1. PENGENALAN

InteraksiKelulusan AirTrunk yang diperlukan
Derma politikKelulusan bertulis terlebih dahulu hendaklah diperolehi daripada Ketua Pegawai Eksekutif dengan berunding dengan Pegawai Anti rasuah dan Ketua Pegawai Pemasaran untuk sebarang derma politik yang akan dibuat bagi pihak AirTrunk, tanpa mengira nilai derma tersebut.
Derma amalKelulusan bertulis terlebih dahulu hendaklah diperolehi daripada Ketua Pegawai Eksekutif dengan berunding dengan Pegawai Pencegahan Sogokan dan Ketua Pegawai Pemasaran untuk sebarang derma amal yang akan dibuat bagi pihak AirTrunk, tanpa mengira nilai derma tersebut.
Penglibatan dengan pelobiKelulusan bertulis terlebih dahulu hendaklah diperolehi daripada Ketua Pegawai Eksekutif dengan berunding dengan seorang Pegawai Pencegahan Sogokan untuk sebarang penglibatan dengan pelobi bagi pihak AirTrunk.
Hadiah, Hiburan, Tajaan dan Perjalanan Pihak KetigaRujuk kepada Dasar Hadiah dan Hiburan untuk panduan memberi atau menerima sebarang hadiah, hiburan, tajaan dan perjalanan pihak ketiga.

2. KEPADA SIAPA POLISI INI TERPAKAI?

NegaraPerundangan
AustraliaAkta Kanun Jenayah 1995 (Cth), Akta Persaingan dan Pengguna 2010 (Cth), Akta Jenayah 1900 (NSW), Akta Jenayah 1958 (Vic), Akta Penyatuan Undang-Undang Jenayah 1935 (SA), Akta Kanun Jenayah 1899 (Qld), Akta Kanun Jenayah 1913 (WA), Kanun Jenayah 2002 (ACT) dan Akta Kanun Jenayah 1983 (NT)
SingapuraAkta Pencegahan Rasuah (Cap. 241), Kanun Keseksaan (Cap. 224) dan Akta Rasuah, Pengedaran Dadah dan Jenayah Serius Lain (Rampasan Faedah) (Cap. 65A)
Hong KongOrdinan Pencegahan Rasuah (Cap. 201)
JepunKanun Keseksaan (Akta No 45 tahun 1907), Akta Pencegahan Persaingan Tidak Adil (Akta No 47 tahun 1993) dan Akta Syarikat
Korea SelatanAkta Jenayah, Akta Rasuah Asing, Akta Permintaan dan Rasuah yang Tidak Betul, dan Akta Pencegahan Rasuah Asing dalam Transaksi Perniagaan Antarabangsa
MalaysiaAkta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

3. APAKAH YANG DILINDUNGI OLEH POLISI INI?

4. APAKAH SOGOKAN DAN RASUAH?

5. LARANGAN TERHADAP RASUAH

6. LARANGAN PEMBAYARAN KEMUDAHAN

7. BENDERA MERAH

8. PANDUAN PRAKTIKAL

9. NEGARA YANG MEMPUNYAI RISIKO YANG LEBIH TINGGI

10. DERMA

11. PENYIMPANAN REKOD

12. USAHA WAJAR KE ATAS PEMBEKAL, USAHA SAMA, PERUNDING / EJEN DAN BENEFISIARI

13. LATIHAN

14. PEGAWAI ANTI SOGOKAN

15. BAGAIMANA UNTUK MENIMBULKAN KEBIMBANGAN

16. AKIBAT KERANA MELANGGAR DASAR INI

17. PERUBAHAN KEPADA DASAR INI

18. DASAR BERKAITAN