GlobalWhistleblowingPolicy

View in: English Melayu

Dasar manakah yang perlu saya laporkan?

Anda harus melaporkan semua kebimbangan di bawah Dasar Pemberian Maklumat Global melainkan pendedahan anda:

  • termasuk dalam skop Dasar Pemberian Maklumat Jepun atau Australia AirTrunk (lihat di bawah);
  • berkaitan dengan tingkah laku tempat kerja yang tidak sesuai dan perkara rungutan peribadi (lihat di bawah).

Laporkan di bawah Dasar Pemberian Maklumat Australia, jika pendedahan anda berkenaan dengan operasi AirTrunk di Australia dan:

  • anda termasuk dalam definisi dasar mengenai ‘pemberi maklumat yang layak’; dan
  • pendedahan anda memenuhi definisi dasar tersebut bagi ‘laporan yang dilindungi’.

Biasanya, pendedahan yang anda buat di bawah Dasar Pemberian Maklumat Australia akan berkait dengan kebimbangan mengenai salah laku serius seperti penipuan, rasuah atau rasuah yang melibatkan operasi AirTrunk di Australia.

Contohnya melaporkan kebimbangan bahawa pekerja dalam perniagaan Australia membayar rasuah untuk memenangi perniagaan untuk AirTrunk.


Laporkan di bawah Dasar Pemberian Maklumat Jepun, jika pendedahan anda berkenaan dengan operasi AirTrunk di Jepun dan:

  • anda termasuk dalam definisi dasar itu mengenai ‘pemberi maklumat’; Dan
  • pendedahan anda memenuhi definisi dasar itu mengenai ‘kebimbangan’.

Pendedahan yang anda buat di bawah Dasar Pemberian Maklumat Jepun akan berkait dengan sebarang kebimbangan mengenai operasi AirTrunk di Jepun termasuk sebarang kebimbangan yang mungkin anda ada berkaitan dengan tingkah laku tempat kerja yang tidak sesuai yang berlaku dalam operasi AirTrunk di Jepun.


Laporkan di bawah Dasar Tingkah Laku di Tempat Kerja yang Sesuai dan Prosedur Aduan, jika pendedahan anda:

  • berkaitan dengan tingkah laku tempat kerja yang tidak sesuai; dan
  • tidak ditangkap oleh dasar pemberian maklumat Australia atau Jepun.

Pendedahan yang anda buat di bawah Dasar Tingkah Laku di Tempat Kerja yang Sesuai dan Prosedur Aduan akan berkait dengan kebimbangan mengenai tingkah laku tempat kerja yang tidak sesuai seperti diskriminasi, pembulian dan gangguan.

Contohnya melaporkan kebimbangan bahawa pekerja di pejabat Hong Kong diganggu atau dibuli oleh pengurus kanan.

1. Pengenalan

2. Interaksi dengan dasar lain

3. Kepada siapa dasar ini terpakai?

4. Apakah yang boleh dilaporkan di bawah dasar ini?

5. Apa yang tidak boleh dilaporkan di bawah dasar ini?

6. Bagaimanakah anda melaporkan di bawah dasar ini?

7. Proses siasatan

8. Perlindungan dan sokongan yang ditawarkan kepada pemberi maklumat

9. Prosedur

10. Dasar-dasar Berkaitan