1. DASAR PRIVASI AIRTRUNK

2. APAKAH MAKLUMAT PERIBADI YANG KAMI KUMPUL DAN SIMPAN?

3. BAGAIMANA CARA KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT PERIBADI ANDA?

4. KUKI (COOKIE)

5. MENGAPA KAMI KUMPUL, SIMPAN, GUNAKAN DAN ZAHIRKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA?

6. APAKAH YANG TERJADI JIKA KAMI TIDAK DAPAT MENGUMPUL MAKLUMAT PERIBADI ANDA?

7. KEPADA SIAPAKAH KAMI BOLEH ZAHIRKAN MAKLUMAT ANDA?

8. BAHAN PEMASARAN LANGSUNG

9. BAGAIMANA CARA ANDA DAPAT MENGAKSES DAN MEMBETULKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA?

10. APAKAH PROSES UNTUK MEMBUAT ADUAN TENTANG PELANGGARAN PRIVASI?

11. ADAKAH KAMI ZAHIRKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA KEPADA SESIAPA PUN DI LUAR AUSTRALIA?

12. SEKURITI

13. PAUTAN

14. MENGHUBUNGI KAMI

  Jawatan  Butiran kontak
Ketua Pegawai Undang-UndangAlamat: Suite 2, Level 11, 1 Pacific Highway North Sydney NSW 2060   E-mel: notices@airtrunk.com
Jika Ketua Pegawai Undang-Undang tidak tersedia, sila hubungi:
Ketua Bahagian Undang-Undang – Australia, Singapura, Hong KongAlamat: Suite 2, Level 11, 1 Pacific Highway North Sydney NSW 2060 E-mel: notices@airtrunk.com
Ketua Bahagian Undang-Undang – JepunAlamat: E Space Tower, 3-6, Maruyamacho, Shibuya-ku, Tokyo E-mel: notices@airtrunk.com

15. KONFLIK

16. PERUBAHAN DASAR KAMI

1 Dikenali sebagai Pegawai Perlindungan Data di Singapura.

1. JADUAL 1: LAMPIRAN SINGAPURA

2. DEFINISI

3. BAHAN PEMASARAN LANGSUNG

4. BAGAIMANA CARA ANDA DAPAT MENGAKSES DAN BETULKAN DATA PERIBADI?

5. ADAKAH KAMI ZAHIRKAN DATA PERIBADI KEPADA SESIAPA PUN DI LUAR AUSTRALIA?

6. PENGEKALAN DATA

7. MENARIK BALIK IZIN ANDA

1. JADUAL 2: LAMPIRAN HONG KONG

2. DEFINISI

3. APAKAH YANG TERJADI JIKA KAMI TIDAK DAPAT MENGUMPUL DATA PERIBADI ANDA?

4. MENGHUBUNGI KAMI

JawatanButiran kontak
Ketua Pegawai Undang-Undang  2701, 27th Floor, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong notices@airtrunk.com

1. JADUAL 3: LAMPIRAN JEPUN

2. PEMINDAHAN DATA

3. HAK ANDA

1. JADUAL 4: LAMPIRAN CHINA